Tieliikenteen tavarankuljetukset

Päivitetty: 18.9.2017
Seuraava päivitys: 18.12.2017

Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä väheni hiukan, kuljetussuorite kasvoi vuoden 2017 toisella neljänneksellä

Vuoden 2017 toisella neljänneksellä kuorma-autojen kuljetussuorite oli 6,6 miljardia tonnikilometriä, mikä oli 16 prosenttia enemmän kuin edeltävän vuoden vastaavalla neljänneksellä. Kuljetussuoritteista 96 prosenttia ajettiin ammattimaisessa liikenteessä ja 4 prosenttia yksityisessä liikenteessä.

Avaa taulukko
 
Lähde: Tilastokeskus / Tieliikenteen tavarankuljetukset
Indikaattorin kuvaus

Kotimaan tieliikenteen tavarankuljetustilasto kuvaa Suomessa sekä yksityiseen että luvanvaraiseen liikenteeseen rekisteröityjen kuorma-autojen kotimaan kuljetustoimintaa. Luvanvaraisella/ammattimaisella liikenteellä tarkoitetaan ihmisten tai tavaroiden kuljettamista maksua vastaan.

Kotimaan tieliikenteellä tarkoitetaan yksityiseen ja luvanvaraiseen (ammattimaiseen) liikenteeseen rekisteröityjen ajoneuvojen liikennöintiä Suomessa kahden paikkakunnan välillä (lähtöpaikka ja määräpaikka), jotka molemmat sijaisevat Suomessa. Matkaan voi sisältyä transito toisen valtion alueella.

Kuljetussuorite (tonnikilometri) kuvaa kuljetustyön määrää, joka saadaan kuljetetun tavaramäärän (tonnia) ja kuljetusmatkan pituuden (kilometriä) tulona. Indikaattorin luvut on ilmoitettu miljoonina tonnikilometreinä.